Akademsko Udruženje organizuje specijalistički seminar pod nazivom "Izvještavanje o rezultatima angažmana interne revizije", predavanja Profesora Borisa Tušeka, a koji će se održati 27.04.2017. godine u periodu od 10:00-14:00 sati. Seminar se priznaje kao 5 bodova edukacije certificiranih računovođa i revizora, te 5 bodova edukacije internih revizora kod Akademskog Udruženja. Nemojte propustiti priliku da uzmete aktivno učešće! 

Više informacija...

 

 

 

 

Sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora za kandidate koji posjeduju druge diplome ili certifikate

Kandidati koji posjeduju certifikate certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta po utvrđenim cijenama.

Opširnije...

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Opširnije...