Specijalistički seminar

"Primjena Priručnika za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK) u javnom sektoru Federacije BiH"

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini upućuje poziv svim zainteresovanim licima da se prijave na specijalistički seminar internih revizora pod nazivom "Primjena Priručnika za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK) u javnom sektoru Federacije BiH"

Datum održavanja:  26.09.2019. godine s početkom u 10:00 sati

Mjesto održavanja: Poslovna Akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Predavači: Fatima Obhođaš i Belma Islamović

Više informacija...

 

 

 

 

Sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora za kandidate koji posjeduju druge diplome ili certifikate

Kandidati koji posjeduju certifikate certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta po utvrđenim cijenama.

Opširnije...

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Opširnije...