Specijalistički seminar

"Osnivanje i djelovanje revizijskih odbora prema EU pravilima - Implikacije na praksu interne i eksterne revizije"

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini upućuje poziv svim zainteresovanim licima da se prijave na specijalistički seminar internih revizora pod nazivom "Osnivanje i djelovanje revizijskih odbora prema EU pravilima - Implikacije na praksu interne i eksterne revizije"

Datum održavanja:  07.11.2019. godine s početkom u 10:00 sati

Mjesto održavanja: Poslovna Akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek

Više informacija...

 

 

 

 

Sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora za kandidate koji posjeduju druge diplome ili certifikate

Kandidati koji posjeduju certifikate certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta po utvrđenim cijenama.

Opširnije...

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Opširnije...