Sarajevo, 25.06.2015.godine

O b a v j e š t e nj e

o rezultatima ispita za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor za javni sektor održanog 14.06.2015. godine

 

Dana 14.06.2015.godine, u prostorijama Poslovne Akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Akademsko-strukovno Udruženje internih revizora u BiH (u daljem tekstu: Akademsko Udruženje), održalo je prvi ispit za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor za javni sektor.

 

Ispitu su pristupili svi kandidati koji su pohađali obuku za interne revizore za javni sektor, u organizaciji Akademskog Udruženja. Obuka je održana prema Nastavnom planu i programu za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor, koji je usaglašen i odobren od strane Centralne Harmonizacijske Jedinice Ministarstva finansija Federacije BiH. Akademsko Udruženje je jedino udruženje u FBiH koje je dobilo Saglasnost za provođenje obuke i izdavanje certifikata za ovlaštenog internog revizora za javni sektor od strane Ministarstva finansija FBiH - Centralna harmonizacijska jedinica (Saglasnost br. 10-49-764/15 B.J-S. od 06.02.2015. godine).

 

Ukupan broj mogućih bodova na ispitu bio je 80. Minimalno 44 ostvarena boda su bila potrebna za uspješno polaganje ispita, odnosno sticanje certifikata ovlaštenog internog revizora za javni sektor (prag prolaznosti 55% je usklađen sa akademskim pragom prolaznosti na Univerzitetu u Sarajevu).

 

Svi polaznici su ostvarili prag prolaznosti, tako da nam je zadovoljstvo objaviti da su svi kandidati, koji su pohađali prvu obuku i pristupili ovom ispitu, položili ispit i time stekli certifikat ovlašteni interni revizor za javni sektor.

 

Kandidatima čestitamo i ujedno ih obavještavamo, da će svaki kadidat pojedinačno dobiti rezultate ispita putem e-maila.

 

Mjesto i datum svečane promocije i dodjele certifikata će biti naknadno određeno i objavljeno.

 

Predsjednik Udruženja                                                                      Predsjednik Skupštine

 prof.dr Meliha Bašić                                                                            prof.dr Željko Šain